Saturday, 12 March 2011


Bahagian ketiga yang penting ialah belakang(back). Pusat graviti badan manusia terletak di tengah-badan. senaman untuk bahagian perut dan belakang badan penting untuk kestabilan badan manusia.

No comments:

Post a Comment